מניחים את היחידות זו לצד זו ומחברים ביניהן בצינורות המגיעים עם המערכת. ההשקיה נעשית בשיטות הסטנדרטיות (טפטפות, ממטרות וכד')
או השקיה בהצפה מנקודה אחת. הניקוז מתבצע מנקודה אחת.
את פתח הניקוז אפשר לסגור וכך למנוע טפטוף (אם המערכת בתוך הבית) ולחסוך מים.