זוהי מערכת מודולרית של עציצים להרכבה אנכית. כל יחידה בסיסית כוללת ארבעה עציצים בגודל 9 על 9 ס"מ. גודל כולל של היחידה הבסיסית הוא 12.5 על 40 ס"מ. אפשר לחבר כמה יחידות בסיסיות שרוצים לרוחב או לגובה בהתאם לעיצוב שבו אתם מעוניינים. כל מערכת, בכל גודל, מקבלת השקיה מנקודה אחת בלבד. ניתן להשקות עם מחשב השקיה או באופן ידני. במקרה של השקיה עם מחשב המערכת מנקזת את כל עודפי המים מנקודה אחת בלבד.